HYDROIZOLACE STŘECH

Stěrkové systémy MARIS POLYMERS

Hydroizolační systém na polyuretanové bázi lze způsobem aplikace přiblížit k materiálům s lidovým názvem "tekutá lepenka". Svojí elasticitou, životností a komfortem při zpracování je však oproti dříve používaným materiálům na asfaltové bázi nesrovnatelně kvalitnější. 

Stěrkové systémy MARIS POLYMERS lze použít na většinu známých povrchů:

 • asfaltové pásy

 • foliové systémy z PVC

 • beton

 • laminát

 • lehké kovy, pozink

Používají se pro izolaci spodních staveb, plochých a tvarovaných střech, teras, balkonů, sprch, kuchyní, koupelen, luxferových výplní, atd. Obzvláště vhodné jsou tyto materiály pro opracování detailů, opravy starých PVC folií, průhledné izolace dlažby, havarijní opravy žlabů.

Aplikace materiálů MARIS POLYMERS je velmi snadná (váleček, štětec) a škála využití velice široká. Nabízíme proto také přímý prodej výrobků MARIS POLYMERS.

 
Havarijní opravy střech a žlabů

Často se stává, že k poškození střešních krytin dojde nečekaně. Přílivové srážky, kroupy, silný vítr dokáží napáchat v jediné chvíli velké škody. Tyto škody mohou vzniknout na střechách s rozdílným povrchem, na světlících, v ploše nebo na místech s napojením na špatně opracovatelný detail.

V takovém případě jsou k dispozici naše realizační týmy, které můžete oslovit prostřednictvím obchodních zástupců.

Provedeme v co nejkratším čase havarijní opravy střech, světlíků nebo žlabů, zhodnotíme jejich stáří a stav a doporučíme další postup oprav.

V případě nouze volejte na tel. číslo: 724 935 362.

Renovace světlíků

Systémy MARIS POLYMERS jsou vhodné také pro opravy výplní polykarbonátových světlíků. Praskliny se zatáhnou vhodnou stěrkou a prodlouží se tak životnost světlíků o několik dalších let. Kompletní přetření světlíků využívají firmy jako zastínění před pronikavým slunečním světlem.

Pro podrobnější informace o hydroizolačních materiálech MARIS POLYMERS navštivte naše dceřinné stránky www.marispolymers-cz.com, kde jsou k dispozici tehchnické listy, videa, ceník, atd.

Prodej materiálu Maris Polymers Mariseal
Maris Polymers polyretanové hydroizolační systémy
 
PVC a TPO folie

Střešní foliové systémy jsou určeny především k izolacím plochých a mírně nakloněných střech především na průmyslových halách. Foliové systémy Fatrafol, Mapeplan mohou být též použity na tzv. zelené střechy (střechy s násypem zeminy, kameniva a zahradní úpravou).

Je možné vytvářet nové opláštění nebo renovovat staré střechy z asfaltových pásů, starých folií, se zástřikem PUR nebo PIR pěny nebo je lze pokládat na beton či prkenné podbití.

Typ folie je nutné určit dle typu podkladu a požadavku na vlastnosti materiálu.  Součástí nabídky jsou také návrhy kotvení vytvořené přímo pro konkrétní střechu (typ kotev, počet kotev, rozmístění,...).

 

PVC folie

Reálná životnost fóliových systémů se od životností uváděných výrobci liší. Výrobci testují fóliové systémy v laboratořích. Při skutečném použití v exteriérech však vstupují do dané věci i konkrétní klimatické výkyvy v rámci roku, počet deštivých dní v roce nebo znečištění ovzduší v dané lokalitě.

Fóliové systémy PVC-P obsahují změkčovadla (ftaláty), které představují 30-51 % hmotnostní podíl PVC. Jelikož ftaláty nejsou v PVC pevně vázány, uvolňují se do ovzduší, popřípadě se vyplavují. Fóliové systémy následně křehnou a postupně dochází k jejich degradaci. Praxe ukazuje, že 0,1 mm tloušťky fólie PVC znamená cca rok životnosti fólie. Fólie o tloušťce 1,5 mm při správné montáži vydrží cca 15 let. Po této době začne docházet k prvním defektům ve fólii způsobených stárnutím sytému. Vřele tedy doporučuji investovat do silnějších fólií, kde je vyšší životnost.

TPO folie

Fólie z termoplastických polyolefinů je dražší varianta foliových systémů. Pouze však, pokud jde o pořizovací náklady. S termoplastickým polyolefinem (např. Mapeplan T nebo Fatrafol P) se pracuje výrazně hůře, než je tomu u PVC folií. Materiál totiž neobsahuje změkčovadla. Výhodou je cca dvojnásobná životnost oproti PVC foliím. Užitná cena se tedy v průběhu let vyrovnává. V případě použití na odvodňované střechy, kde voda je dále používána, je tato užitková voda výrazně zdravější, jelikož neobsahuje vyplavené ftaláty ohrožující zdraví.

Doplňky

Obě varianty foliových systémů mají velmi obsáhlé portfolio produktů, které doplňují základní produktové řady. Základním doplňkovým sortimentem jsou poplastované plechy, vpustě, chrliče, komínky, prostupy pro anténu, tvarovky na detaily rohů, apod.

Profesionální přístup

Střešní plášť je vystaven povětrnostním vlivům , dešti, mrazu, slunečnímu záření, pohybu budovy. Investor vždy požaduje kvalitní hydroizolaci a co nejdelší životnost izolace. Aby se přecházelo nekvalitní práci, je důležité dodržet určitý postup prací. 

 1. Nutností je návštěva obchodně-technického specialisty, který zhodnotí podklad a provede základní zaměření budovy s nafocením detailů.

 2. Následují tahové zkoušky, kdy se určí druh a množství kotev potřebných k dokonalému spojení folie s podkladem.

 3. Poté dojde k vytvoření kotevního plánu s přesným doporučením, jaké šíře pásů se mají použít, jaké množství kotev na návětrných stranách bude nutné montovat.

 4. Dle výsledků se vytvoří nabídka.

 5. V případě podepsání smlouvy a zahájení realizace je vše důsledně montováno profesionálními stroji a certifikovaným kotevním systémem.

 
Modifikované asfaltové pásy

Asfaltové pásy mají dlouhodobou tradici. Různými modifikacemi došlo k rozdělení asfaltových pásů na oxidované asfaltové pásy, asfaltové pásy modifikované syntetickým kaučukem (tzv. SBS pásy) a modifikované plastomerické APP pásy s vyšší tepelnou stálostí.

Typy pásů - základní rozdělení

 • oxidované asfaltové pásy

  • Jedná se o základní pásy bez modifikací. Používá se dnes již velmi zřídka. Odolávají teplotám do 70 °C, což v letních měsících při rozpálení ploch střech není dostačující. Používají se tedy jako podkladní pásy ve vícevrstevném systému.

 • modifikované SBS pásy (styren-butadien-styren)​

  • SBS pásy jsou asfalty modifikované elastomery, které se nejčastěji využívají na střechách s minimálním sklonem. Počátek stékání dle EN 1110 je stanoven na teplotu 90 °C. Na plochých střechách jde tedy o vyhovující parametr. SBS pásy jsou elastické a mají schopnost po drobné perforaci trhlinu zacelovat. Nelze je však používat na mírně šikmé a šikmé střechy.​

 • modifikované APP pásy (ataktický polypropylen)​

  • Pásy modifikované elastomery. Počátek stékání dle EN 1110 je stanoven na teplotu 120 °C. Lze je s úspěchem použít na střechách s mírným sklonem. Pokud se montují na střechy s vyšším sklonem, doporučuje se zkracovat délky pásů a konce kotvit do podkladu. Takto modifikované pásy však mají velmi omezenou elasticitu.​

Další dělení pásů dle druhu vložené výztuže dále komplikují výběr materiálu. Doporučujeme tedy před výběrem krytiny využít našich obchodně-technických specialistů, kteří zajistí správný a pro Vás nejvhodnější druh hydroizolace.

© 2019 by REPROF