PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Renovace průmyslových podlah

Podlahy na bázi epoxidových pryskyřic najdou uplatnění zejména v průmyslových halách, kde je požadavek na mechanickou a chemickou odolnost spojenou s možností snadného úklidu. Epoxidové podlahy jsou vhodné především do vysoce namáhaných podlah skladů, výrobních hal, chodeb, ramp, apod.

Průmyslové podlahy na bázi polyuretanových pryskyřic lze aplikovat všude stejně jako epoxidové pryskyřice vyjma prostor s vyšší chemickou zátěží. Výhodou polyuretanových systémů je barevná stálost při působení UV záření a elasticita. Díky pružnosti dokáží překlenovat statické a dynamické trhliny. Využití naleznou v parkovacích domech, jako povrchová úprava heliportů, atd.

Druhy podkladů, na které lze epoxidové a polyuretanové systémy nanášet:

  • beton, drátkobeton

  • nezralý beton - po cca 8 dnech lze aplikovat speciální primer

  • keramická dlažba, teraco

  • staré epoxidové a polyuretanové stěrky a nátěry

  • asfaltobetony

Jaké povrchy lze vytvořit:

  • silnovrstvé nátěry do tloušťky 1 mm

  • tenkovrstvé nátěry s částečnou samonivelací do tl. 2 mm

  • silnovrstvé stěrky nad 2 mm se samonivelačním účinkem

  • prosypávané QS systémy - tl. nad 3 mm

Lze vytvořit povrchy hladké, se střední hrubostí (kuchyně, haly, chodby), plochy s výraznou hrubostí (rampy, vchody do hal), podlahy antistatické.

Barevná škála je omezena v podstatě vzorníkem RAL. Tyto podlahy jsou vhodné také pro jiné dekorativní úpravy jako např. barevné chipsy, netradiční barevné vzory, apod.

Zhodnocení podkladu, na který má být aplikován nový systém je velmi komplikované a bez zjištění veličin jako je kvalita podkladu, vlhkost, apod. nelze navrhnout účinnou skladbu nového souvrství. Důrazně tedy doporučujeme využít bezplatnou technickou podporu našich obchodně-technických zástupců.

Renovace schodišť

Velmi často také renovujeme stará schodiště, ať už kovová nebo betonová, v interiérech i exteriérech. Nabízíme velké množství variant povrchové úpravy s protiskluzem a dekorativním vzhledem.

Opravy lokálních výtluků

Není-li možnost celkové renovace podlahy nebo je-li poškozeno jen několik míst v podlaze, lze vyspravit pouze lokální výtluky .

Kamenné koberce

Realizujeme také dekorativní kamenné koberce, které nejen krásně vypadají, ale díky membráně MARIS POLYMERS jako podkladní vrstvy lze vyřešit problémy s hydroizolací.

© 2019 by REPROF