SANACE BETONU

  • sanace poškozených betonových a železobetonových konstrukcí a finální úprava betonu

  • injektáž trhlin v betonech

  • reprofilace

  • hydroizolace a izolace betonu

  • torkretování hráze rybníka

  • balkony, mosty, betonové patky, vodojemy

© 2019 by REPROF